BestselleryBiurko KELLY 120 cm Biurko KELLY 120 cm 2 390,00 złBezpieczeństwo

Ochrona danych osobowych


1. Sklep internetowy  INSPIRTATION DESIGN, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego  Konsumenta, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

2. Udostępnienie danych przez Konsumenta ma charakter całkowicie dobrowolny.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. N z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorze danych INSPIRTATION DESIGN s.c., ul. Świętej Jadwigi Śląskiej  31A, 67-200 Głogów.

4. Składając zamówienie, Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych  na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3.Administratorem Danych Osobowych jest INSPIRATION  DESIGN s.c., ul. Świętej Jadwigi Śląskiej  31A, 67-200 Głogów.


5. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.


6. Zakres Danych Osobowych jest określony w formularzu zamówienia.

 
7. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo do usunięcia swoich danych, które należy zgłosić do Sprzedawcy.


8. Administrator Danych Osobowych jest uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i publikowania Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji zamówienia wyłącznie za zgodą Klienta. Zgoda może być w każdym czasie odwołana.


9. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji zamówienia, Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania tych Danych Osobowych.


 10. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania, przetwarzania i publikowania Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności przekazania niezbędnych danych osobowych Kupującego operatorowi pocztowemu, przedsiębiorstwu przewozowemu lub spedycyjnego, w celu umożliwienia prawidłowego dostarczenia  zamówionego towaru.

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl